پنجره واحد تجارت فرامرزی

این وبلاگ برای اطلاع رسانی در پنجره واحد تجارت فرامرزی راه اندازی شده است

پنجره واحد تجارت فرامرزی

این وبلاگ برای اطلاع رسانی در پنجره واحد تجارت فرامرزی راه اندازی شده است

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۵ مطلب در مهر ۱۳۹۸ ثبت شده است

قابل توجه کلیه شرکت های حمل و نقل

فایل آموزش نرم افزار ارسال مانیفست در پنجره واحد تجارت فرامرزی به پیوست ارائه میگردد.

دریافت فایل 

قابل توجه کلیه شرکت های حمل و نقل

فایل راهنمای خطاهای فرآیند ثبت مانیفست کریری و فورواردری در پنجره واحد تجارت فرامرزی به پیوست ارائه میگردد.

 

دریافت فایل

قابل توجه کلیه شرکت های حمل و نقل

فایل آموزش مانیفست کریری و فورواردری در پنجره واحد تجارت فرامرزی به پیوست ارائه میگردد.

دریافت فایل 

قابل توجه کلیه شرکت های حمل و نقل

فایل حاوی کد جهانی گمرکات به پیوست ارائه میگردد.

 

دانلود فایل

قابل توجه کلیه مسافرین گرامی و متقاضیان ثبت اطلاعات تلفن همراه مسافری

فایل راهنمای ثبت گوشی تلفن همراه مسافری در سامانه اظهارنامه ی گمرکی (تلفن همراه) به همراه  نکات مهم  در زمان ثبت گوشی به پیوست ارائه میگردد.

 

دانلود فایل

کانال رسمی پنجره واحد تجارت فرامرزی در تلگرام