پنجره واحد تجارت فرامرزی

این وبلاگ برای اطلاع رسانی در پنجره واحد تجارت فرامرزی راه اندازی شده است

پنجره واحد تجارت فرامرزی

این وبلاگ برای اطلاع رسانی در پنجره واحد تجارت فرامرزی راه اندازی شده است

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

 

 

ویدئو شماره 26: گواهی تاییدیه بانک (BCL)

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

 

 

********************************************

ویدئو شماره 25: نامه درخواست رسمی کالا (LOI)

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

 

 

********************************************

ویدئو شماره 24: معرفی یک سایت خوب برای اطلاعات تجاری

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

 

 

********************************************

ویدئو شماره 23: رویه متروکه ( قسمت 2)

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

 

 

********************************************

ویدئو شماره 22: رویه متروکه (قسمت 1)

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

 

 

********************************************

ویدئو شماره 21: تراز تجاری

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

 

 

********************************************

ویدئو شماره 20: ارز صادراتی

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

 

 

********************************************

ویدئو شماره 19: تعرفه ترجیحی

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

 

 

********************************************

ویدئو شماره 18: تشریح ارز ترجیحی

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

 

 

********************************************

ویدئو شماره 17: آموزش روش های تامین ارز

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

 

 

********************************************

ویدئو شماره 16:معرفی یه سایت کاربردی برای اطلاعات تجاری 

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

 

 

********************************************

ویدئو شماره 15:آموزش تجارت خارجی قسمت دوم

 توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

 

 

********************************************

ویدئو شماره 14:آموزش تجارت خارجی قسمت اول

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

 

 

********************************************

ویدئو شماره 13: آموزش عوارض و ردیف درآمدی

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

 

 

********************************************

ویدئو شماره 12: آموزش صادرات

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

 

 

********************************************

ویدئو شماره 11 :آموزش ترانزیت

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

 

********************************************

ویدئو شماره 10 : آموزش قاعده 2 الف (نکته مهم واردات لوازم خانگی) 

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

********************************************

ویدئو شماره 9 :آموزش مدیریت ریسک و مسیردهی گمرک

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

********************************************

ویدئو شماره 8 : آموزش اصطلاحات بازرگانی Incoterms 

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

********************************************

ویدئو شماره 7 :آموزش ارزشگذاری گمرکی 

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

********************************************

ویدئو شماره 6 :آموزش ثبت تلفن همراه (رجیستری) 

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

 

********************************************

ویدئو شماره 5 :آموزش تعرفه ها و ماخذها (محاسبه عوارض گمرکی) قسمت دوم 

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

 

********************************************

ویدئو شماره 4 :آموزش تعرفه ها و ماخذها (محاسبه عوارض گمرکی) قسمت اول

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

 

********************************************

ویدئو شماره 3 : آموزش کیف پول الکترونیک در گمرک

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

 

********************************************

ویدئو شماره 2 :آموزش مانیفست و بارنامه 

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

 

 

********************************************

ویدئو شماره 1 : آموزش واردات

توسط مصطفی فارسی

فیلم آموزشی

آدرس پیج اینستاگرام

 

کانال رسمی پنجره واحد تجارت فرامرزی در تلگرام